BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kontakter granskningsstandard

Dessa personer har deltagit i arbetsgruppen för att ta fram standarden för granskning och kan kontaktas vad gäller tillämpning av standarden för respektive företag.

  • JM, Mikael Björn: Mikael.bjorn (at) jm.se.
  • NCC, Ulf Larsson: ulf (at ) ncc.se.
  • Peab, Patrik Olsson: Patrik.Ohlsson (at) peab.se.
  • Skanska, Jimmy Forsberg: jimmy.forsberg (at) skanska.se.
  • Veidekke, Torbjörn Olsson: torbjorn.olsson (at) veidekke.se.

För generella frågor om standarden, kontakta BEAst: info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst