BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

FAQ

Svar på vanliga frågor om standarden för granskning av handlingar i bygg- och installationsbranschen.

 

Fråga Svar
Varför behövs en standard för granskningsprocessen? Vid övergången till ett arbetssätt med systemstöd och digital hantering är det en standard nästan en förutsättning så att alla arbetar på samma sätt. Det kommer att innebära att arbetet med granskning går snabbare och till högre kvalitet.
Sker det någon förvaltning av processen? Standarden har tagits fram av en arbetsgrupp inom BEAst. Den gruppen kommer att ansvara för förvaltning. Förslag på ändring och tillägg i standarden skickas till info@beast.se.
Går det att använda standarden internationellt? Ja. Det finns också en engelsk version av standarden.
Hur får man tillgång till standarden? Den finns att ladda ned på www.beast.se/standard/granskning.
Vad finns det för systemstöd? För att tillämpa standarden finns olika verktyg på marknaden. I pilotprojekten har Bluebeam Revu används. Man kan också använda Adobe eller liknade PDF-verktyg. Det kan finnas fler verktyg, men arbetsgruppen har inte aktivt undersökt ytterligare systemstöd.
Vad är ett granskningspaket? Projekteringsledaren skapar en kombinerad fil per disciplin med Gransknings-PM, handlingsförteckning, handlingar och granskningssammanfattning som sedan skickas till deltagarna i granskningen och dokumenterar genomförd granskning.

Det kan vara i olika skede som granskning av system- eller bygghandlingar.

Vad är en session? Projekteringsledaren bjuder in deltagarna till en granskningsperiod, ”session”. Deltagarna granskar samtidigt inom varje granskningspaket i realtid och skapar markeringar, kommentarer och svar.
Vad är ett Gransknings-PM? Gransknings-PM är första sidan i varje granskningspaket. Med digitala stämplar verifieras granskningspaketet status av granskningen av projektör och projekteringsledare.
Vilka positiva erfarenheter finns från piloterna? Alla ansåg att granskning enligt den framtagna standarden var positiv och vill fortsätta arbeta efter det. Man anser att det blir färre fel, att det sparar mycket tid, minst 20 timmar per projekt, och att det leder till minskad administration.
Vilka problem har det varit för piloterna att komma igång? Att arbeta enligt standarden innebär ett nytt arbetssätt vilket alltid är en utmaning, liksom att börja använda ett nytt system. Piloterna visade att det är viktigt med viss utbildning och ett fortsatt internt stöd under införandetiden.
När man gör PDF:er från vissa CAD-system blir texten ej sökbar. Vad kan man göra? Det går ofta att göra om man skickar innehållet som export till PDF-format. Vänd dig till din programvaruleverantörs support.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst