BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Granskning

Standard för granskning av handlingar

Under 2017 har byggbranschen tagit fram en standard för att förenkla hanteringen vid granskning av system- och bygghandlingar, t.ex. ritningar. Standarden är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp i BEAst. Läs närmare om projektet på denna sida. Se också sidorna med information, introduktion till standarden och FAQ som väljes i menyraden till vänster.

Syftet med standarden

Målet är att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen i granskningsprocessen genom att digitalisera och standardisera. En del företag har skaffat systemstöd för granskning, vilket är ett viktigt steg, men för att få ut den potentiella nyttan med digitalisering behövs en standard så att branschen kan arbeta enhetligt. Det är särskilt viktigt i byggbranschen där företag samverkar i olika konstellationer för varje nytt projekt.

Målgruppen är t.ex. entreprenörer, installatörer, byggherrar, konsulter och arkitekter.

Standarden

Standarden som fritt kan laddas ned består av flera dokument.

Till standarden hör dessa rekommendationer:

  • Gransknings-PM v1.0. Dokumentet är första sida i det granskningspaket som upprättas per disciplin. Där framgår vad och vilka som verifierar och dokumenterar bifogade handlingar och status på granskningskommentarer.
  • PDF Guidelines v1.0. Dokumentet är en rekommendation som ger förutsättningar för att tillämpa standarden och digitalisera processen. Det visar hur PDF-dokument ska skapas för att kvaliteten ska klara kraven vid digital granskning.
  • PDF Guidelines med exempel v1.0. Detta är en bildserie med exempel.
  • Exempel granskningsprocess v1.0. I detta dokument visas arbetsflödet vid arbete med granskning enligt standarden.

Förvaltning av standarden sker i BEAst arbetsutskott för Bygghandlingar.

denna sida finns en engelsk version av standarden.

Enkät inför nästa version

Standarden ”Effektivare Granskning” har använts i ett år och på många projekt. Det är nu dags att samla in förbättringsförslag inför nästa version. Enkäten är öppen fram till den 10/1-2019. Klicka på länken nedan för att lämna synpunkter, det tar endast någon minut.

KLICKA HÄR

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst