BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Projektlista

Lista med information om projekt

Syftet med meddelandet Projektlista är att en entreprenör ska kunna distribuera information om sina pågående projekt för kontinuerlig uppdatering hos sina leverantörer och underentreprenörer. Med korrekt projektinformation i sina system kommer hela processen från planering till fakturering att gå effektivare och med färre fel och tidsödande störningar.

Beställaren skapar standardmeddelandet Projektlista med information om samtliga sina projekt. Meddelandet skickas med viss periodicitet, t.ex. en gång per dag eller vecka, till berörda leverantörer och underentreprenörer. Större leverantörer som har system som kan ta hand om informationen maskinellt får därmed möjligheten att uppdatera sina system med automatik. Mindre leverantörer utan egna systemförutsättningar kan t.ex. få projektinformationen i en portal där det kan laddas ned.

För leverantörer och underentreprenörer är ett standardmeddelande effektivt jämfört med att olika kunder ska distribuera sin projektinformation på olika sätt. När alla gör på samma sätt blir det också mer effektivt. För entreprenören är det en fördel då fler leverantörer enkelt kan bygga in stöd för standarden och därmed undvika onödig felhantering.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument.

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Översikt som ger en översiktlig beskrivning av innehållet: Projektlista_Oversikt

b) Affärsdokument Specifikation som ger en detaljerad beskrivning av innehållet: Projektlista_Specifikation

2. Teknisk dokumentation över XML-filer

a) XML Structure är en listning av XML-taggarna: Projectlist_XML_Structure

b) Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Projectlist_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler i form av XML schema

a) XML Schema, regelverket för Projektlistan: Projektlista

b) Kompletterande XML Schema: Projektlista_urn_Nordicebuilding_sddb_2

4. Testfil

XML testfil för Projektlistan: Projektlista

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst