BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offertförfrågan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren till dennes potentielle leverantör av material eller tjänster. Köpare kan vara från alla led i byggbranschen, medan leverantör kan vara t.ex. en tillverkare, grossist, återförsäljare, underentreprenör eller logistikföretag.

Funktionen är att tillhandahålla en förfrågan om offert, för specificerade material och/eller tjänster. Se processbeskrivningen denna sida där det finns diagram och förklaringar för hur offertmeddelandet används för att skapa ett projektavtal.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod, referenser och krav.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden. Version 1.3 av meddelandet publicerades 17/6 2019. Skillnaden mot ver 1.1 är att att gruppen för leveransperiod lagts till på både huvud- och rad, att gruppen för lossningsinstruktioner tillkommit på radnivå, att gruppen för egenskaper kan repeteras samt några mindre rättningar i schemat (XSD).

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Offertförfrågan.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offertförfrågan.

2. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för ordern: BEAst Request for Quote.

3. Implementering

Den gemensamma guiden för att implementera meddelandena för förfrågan och offert finns på sidan för offertmeddelandet.
XML testfil för meddelandet för offertförfrågan: Example BEAst Request for Quote.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst