BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offert

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från den potentielle leverantören av material eller tjänster till beställaren. Köpare kan vara från olika led i byggbranschen medan leverantör kan vara t.ex. en tillverkare, grossist, återförsäljare, underentreprenör eller logistikföretag.

Funktionen är att tillhandahålla en offert för specificerade material och/eller tjänster. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion på denna sida.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod, referenser och krav.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden. Version 1.3 av standarden publicerades 17/6 2019. Skillnaden mot version 1.0, 1.1 och 1.2 är att gruppen för leveransperiod tillkommit på huvud och rad, att gruppen för lossningsinstruktioner tillkommit på radnivå, att gruppen för egenskaper kan repeteras samt några mindre rättningar.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Offert.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Offert.

2. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för ordern: BEAst Quote.

3. Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Offert_BEAst Supply_Implementeringsguide. Guiden täcker båda meddelandena Offertförfrågan och Offert.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil för offertmeddelandet som inkluderar alla uppgifter som finns i meddelandet: Example BEAst Quote.
– Ett typfall med endast de allra vanligaste uppgifterna inkluderad men som troligen täcker de flesta fall i praktiken: Offert_Typfall enkel.
– Ett typfall med bl.a. uppgift på raderna om destinationsdata, datum och BIM-referenser: Offert_Typfall märkning och datum.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst