BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Katalog

Pris- och artikelinformation

Meddelandet för pris- och artikelinformation, även kallat katalog, ger den grundläggande informationen för köparen om de artiklar som leverantören erbjuder. Meddelandet kan också användas som ett artikelmeddelande utan prisuppgifter. Det är en viktig grund för bl.a. order- och fakturahantering.

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen, eller affärsdokumentet, som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2 beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 3 är stöd för implementering.

Följande dokument ingår i standarden:

1.Dokumentation affärstransaktioner.
a. Affärsdokument Översikt: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Katalog.
b. Affärsdokument Specifikation: Affärsdokument specifikation BEAst Supply Katalog.

2.Exekveringsfil: XML schema: BEAst Supply Construction Catalogue.

3. Implementering
I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Katalog_BEAst Supply_Implementeringsguide.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil som inkluderar alla uppgifter som finns i meddelandet: Example BEAst Supply Construction Catalogue.
– En enkel katalog med endast de allra vanligaste uppgifterna inkluderade men som troligen täcker de flesta fall i praktiken: Katalog Typfall 2_Enkel.
– Tillvalskatalog, dvs när katalogen är en del av tillvalsprocessen med uppgifter om artiklar som en slutkund kan välja från: Katalog Typfall 3_Tillval.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst