BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

SMSI Servicefaktura

Periodisk fakturering

OBS, detta är en äldre version som inte längre rekommenderas. I den senaste versionen av BEAst Invoice standard fakturameddelande finns även stöd för periodisk fakturering, varför den rekommenderas.

En stor del av alla fakturor på ett företag är s.k. periodiska fakturor eller abonnemangsfakturor. De kommer från leverantörer som levererar konsulttjänster, hyresmaskiner, el och energi, telefoni, entrémattor, fruktkorgar och mycket annat. SMSI Servicefaktura täcker alla de typerna av tjänster.

Dokumentation

Här finns dokumentation över meddelandet SMSI Servicefaktura.

1. Dokumentation av innehållet (datamodell)

Dokumentet är en beskrivning av innehållet i standardfakturan

a. SMSI Servicefaktura Affärsdokument Översikt. Dokumentet visar en översikt av innehållet.

b. SMSI Servicefaktura Affärsdokument Specifikation. Detta dokument är en detaljerad beskrivning av innehållet.

2. Dokumentation av EDIFACT filer

a.  SMSi Servicefaktura. INVOIC message som är Edifactversionen.

3. Dokumentation av XML filer

a. SMSI Servicefaktura XML Structure

b. SMSI Servicefaktura XML Guideline

4. Exekveringsfiler XML

a. SMSI Servicefaktura XML Schema (xsd)

b. SMSI Servicefaktura exekveringsfil (xsd)

5. Exempelfiler XML

a. SMSI Servicefaktura Testil i XML-format

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst