BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Invoice ver 1.2.4

Standardfaktura för byggbranschen

Här finns dokumentation över meddelandet BEAst Invoice Byggfaktura. Meddelandet rekommenderas av ledande företag i branschen. En fördel med BEAst Invoice är att standarden är anpassad för behoven inom bygg, anläggning, installation, uthyrning och fastighet. Den är också en del i den process som tagits fram för anläggning och maskintjänster (BEAst Supply NeC), varuförsörjning (BEAst Supply Material), e-handel för bygg (BEAst Trade) och uthyrning (BEAst Supply Rental).

Observera att detta inte är den senaste versionen av BEAst Invoice. I den senaste finns utökat stöd för fler områden.

1. Dokumentation av affärsdokumentet

Dokumenten är en beskrivning av innehållet i standardfakturan.

a. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Översikt. Dokumentet visar en översikt av innehållet: SMSI_Byggfaktura_Affarsdokument_Oversikt

b. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Specification. Detta dokument är en detaljerad beskrivning av innehållet: SMSI_Byggfaktura_Affarsdokument_Specifikation

2. Dokumentation av XML-meddelande

a. BEAst Invoice Byggfaktura XML Structure: SMSI_Byggfaktura_XML_Structure

b. BEAst Invoice Byggfaktura XML Guideline: SMSI_Byggfaktura_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler XML

a. BEAst Invoice Byggfaktura Schema: SMSI Byggfaktura

b. BEAst Invoice kompletterande Schema: SMSI Byggfaktura_urn_Nordicebuilding_sddb_2

4. Testfil XML

a. BEAst Invoice Byggfaktura testfil XML: SMSI Byggfaktura

5. Ändringshistorik

a. Change log: SMSI_Byggfaktura_changelog_XML

Validering av fakturans innehåll

För varje fakturafil som skickas ska en validering ske för att säkerställa att filen följer standard. Sådan validering sker ofta på en teknisk nivå med s.k. XML Schema som kan laddas ned från denna sida. För Edifact finns en motsvarande syntaxkontroll. Nu har BEAst utvecklat en kompletterande valideringsmöjlighet med den teknik som kallas schematron. Det innebär att filen valideras mot ett affärsmässigt regelverk som inkluderar innehåll och logiska kontroller.

a) Schematron Rules SMSI.scmt är själva regelverket som ska användas av det system som ska genomföra valideringen. Ladda ned regelverket: Schematron Rules SMSI

b) I regelverket finns en referens till denna fil som innehåller kodvärden som valideras. Ladda ned: codedb

Valideringen bör som alltid ske så nära källan som möjligt. Det innebär att det i första hand är fakturautställarens system som ska utföra valideringen, men som säkerhetsåtgärd bör det även ske i mottagarens system.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst