BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Invoice ver 3.0.0

Standardfaktura för byggbranschen

Här finns dokumentation över meddelandet BEAst Invoice Byggfaktura. Meddelandet rekommenderas av ledande företag i branschen. En fördel med BEAst Invoice är att standarden är anpassad för behoven inom bygg, anläggning, installation, uthyrning och fastighet. Den är en del i de standardprocesser som tagits fram för anläggning och maskintjänster (BEAst Supply NeC), varuförsörjning (BEAst Supply Material), e-handel för bygg (BEAst Trade) och uthyrning (BEAst Supply Rental).

1. Dokumentation av affärsdokumentet

Dokumenten är en beskrivning av innehållet i standardfakturan.

a. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Översikt. Dokumentet visar en översikt av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Invoice.

b. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Specification. Detta dokument är en detaljerad beskrivning av innehållet: Affärsdokument Specifikation BEAst Invoice.

2. Dokumentation av XML-meddelande

a. BEAst Invoice Byggfaktura XML Structure: Structure BEAst Invoice.

b. BEAst Invoice Byggfaktura XML Guideline: Guideline BEAst Invoice.

3. Exekveringsfiler XML (.XSD)

BEAst Invoice Byggfaktura Schema: BEAst Invoice.

4. Testfil XML

BEAst Invoice Byggfaktura testfil XML: Example BEAst Invoice.

5. Ändringshistorik

a. Change log: BEAst Invoice changelog.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst