BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Eco

Uppföljning av miljö

Syftet med BEAst Eco är att följa upp transporter till byggarbetsplatser. Med BEAst Eco kan man bl.a. rapportera hur långt ett fordon kört, hur mycket bränsle som förbrukats, vad det varit för bränsle och vilken miljöklassning som lastbilen eller maskinen haft samt hur mycket det lett till i form av utsläpp av koldioxid, partiklar, kväveoxid med mera. Det går att välja mellan att rapportera grunddata så att mottagaren, t.ex. en entreprenör eller byggherre, själv kan räkna fram de miljödata man vill följa upp, alternativt att leverantören gör de beräkningarna själv och skickar med miljödata i meddelandet.

Meddelandet uppdaterades oktober 2017. Skillnaden mot den tidigare versionen är att uppgifter om drivmedelsleverantören blivit en egen grupp av data.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument.

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet

a) Affärsdokument Översikt som är en listning av vilka uppgifter som kan förmedlas i meddelandet: BEAst_Eco_1.0_Översikt.

b) Affärsdokument Specifikation ger en detaljerad specifikation av innehållet: BEAst_Eco_1.0_Specifikation.

2. Exekveringsfiler – XML Schema (XSD)

XML Schema, regelverket för meddelandet som även kan användas för validering: BEAst Eco.

3. Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: BEAst Eco_Implementeringsguide.

Exempelfiler som kan användas för test.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst