BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Ordersvar

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från uthyrningsföretaget till beställaren.

Funktionen är att bekräfta en mottagen hyresorder. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, eventuella avvikelse, leveransperiod och referenser.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet.
a) En översiktlig beskrivning: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Rental Orderbekräftelse.
b) En detaljerad beskrivning: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Rental Orderbekräftelse.

2. Teknisk dokumentation över XML-filer.
a) En listning av meddelandets taggar. Structure BEAst Supply Rental Order Confirmation.
b) Innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply Rental Order Confirmation.

3. Exekveringsfiler i form av XML schema: BEAst Supply Rental Order Confirmation.

4. Testfil. Example BEAst Supply Rental Order Confirmation.

För mer information, kontakta info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst