BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Ordersvar

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från uthyrningsföretaget till beställaren.

Funktionen är att bekräfta en mottagen hyresorder. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, eventuella avvikelse, leveransperiod och referenser.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet.
a) En översiktlig beskrivning: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Rental Orderbekräftelse.
b) En detaljerad beskrivning: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Rental Orderbekräftelse.

2. Exekveringsfiler i form av XML schema: BEAst Supply Rental Order confirmation.

3. Testfil. Example BEAst Supply Rental Order confirmation.

För mer information, kontakta info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst