BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Mottagningsbevis

Om affärstransaktionen

Återlämning av hyresprodukter kan ske både genom att uthyraren hämtar på beställarens byggarbetsplats eller att beställaren själv lämnar tillbaka till uthyrarens depå. Det kan också ske genom att en tredje part hämtar produkterna och transporterar dem tillbaka till uthyraren. Normalt utfärdas ett mottagningsbevis endast när beställaren, eller dennes ombud, lämnar tillbaka en maskin hos uthyraren i dennes depå för att bekräfta mottagandet och rapportera eventuella brister. Det är särskilt viktigt vid leveranser med stora värden. I många fall används e-post eller SMS i stället för standardmeddelandet.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet.
a) Översiktlig beskrivning: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Rental Mottagningsbevis.
b) Detaljerad beskrivning: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Rental Mottagningsbevis.

2. Exekveringsfiler, XML Schema, regelverket för meddelandet: BEAst Supply Rental Received Advice.

3. Testfil XML: Example BEAst Supply Rental Received Advice.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst