BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresorder

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren till dennes leverantör av hyresprodukter som ska levereras till en byggarbetsplats. Köpare kan vara en entreprenör eller installatör medan leverantör är ett uthyrningsföretag, men som även kan sälja vissa artiklar.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för specificerade artiklar. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion. Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, leveransperiod, referenser och destinationsuppgifter.

Det är en fördel om avropet är baserat på tidigare skickade meddelanden i form av en katalog från hyrföretagen och en leveransplan från den som ska hyra. Utifrån informationen i avropet kan leverantören skapa en bekräftelse och förbereda en leverans.

Dokumentation

Standarden finns i form av följande dokument:

1. Affärsdokument som ger en beskrivning av innehållet
a) En översiktlig beskrivning. Affärsdokument Översikt BEAst Supply Rental Order.
b) En detaljerad beskrivning: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Rental Order.

2. Teknisk dokumentation över XML-filer.
a) En listning av meddelandets taggar. Structure BEAst Supply Rental Order.
b) Innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply Rental Order.

3. Exekveringsfiler i form av XML schema: BEAst Supply Rental Order.

4. Testfil. Example BEAst Supply Rental Order.

För mer information, kontakta info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst