BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avstämningsrapport

Om affärstransaktionen

Standardmeddelandet BEAst Avstämnings-rapport skickas periodiskt, från uthyrningsföretaget till beställaren, för att redovisa vilka hyresprodukter som är uthyrda, vilka som lämnats tillbaka och vad den utestående kostnaden är. Det ger arbetsplatsen löpande uppdatering av kostnader och hyresläget. Oenigheter klaras upp snabbare medan det är färskt för de inblandade.

Exempel på information i meddelandet är period, hyrda och återlämnade produkter, kommande fakturering, utestående kostnad samt vem som hyrt respektive produkt och när.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet. Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.
a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Rental Avstämningsrapportt.
b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specification BEAst Supply Rental Avstämningsrapport.

2. Exekveringsfiler, XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Rental Reconciliation report.

3. Implementering
I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Avstämningsrapport_BEAst Supply_Implementeringsguide.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil för meddelandet som inkluderar alla uppgifter som finns i meddelandet: Example BEAst Supply Rental Reconciliation report.
– Exempel på rapport med några rader och med de vanligaste uppgifterna: Avstämningsrapport BEAst Supply Rental _Enkelt exempel.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst