BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avstämningsrapport

Om affärstransaktionen

Standardmeddelandet BEAst Avstämnings-rapport skickas periodiskt, från uthyrningsföretaget till beställaren, för att redovisa vilka hyresprodukter som är uthyrda, vilka som lämnats tillbaka och vad den utestående kostnaden är. Det ger arbetsplatsen löpande uppdatering av kostnader och hyresläget. Oenigheter klaras upp snabbare medan det är färskt för de inblandade.

Exempel på information i meddelandet är period, hyrda och återlämnade produkter, kommande fakturering, utestående kostnad samt vem som hyrt respektive produkt och när.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet. Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.
a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Rental Avstämningsrapport.
b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Rental Avstämningsrapport.

2. Dokumentation av XML-filer
a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst Supply Rental Reconciliation Report.
b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply Rental Reconciliation Report.

3. Exekveringsfiler, XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Rental Reconciliation report.

4. XML testfil: Example BEAst Supply Rental Reconciliation report.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst