BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Systemleverantörer

System med stöd för BEAst Supply Material

Nedan finns en sammanställning av vilket stöd system som vänder sig till svenska byggbranschen har för BEAst Supply Material. De systemleverantörer som listas nedan är sådana som är bekanta för BEAst, men det kan finnas andra på marknaden. Systemleverantörer med stöd för standarden som inte listas nedan uppmanas att ta kontakt med BEAst.

Uppgifterna är systemleverantörernas egna och inget som BEAst har verifierat. Det är därför upp till alla intresserade att själv säkerställa att de system man är intresserade av också uppfyller kraven i standarden samt för den egna verksamheten.

System – Företag och Meddelanden

S = Sända och M = Motta.

– TRYGG/2000 R10 från Evry Sweden AB
Projektlista (M), Order (M), Orderbekräftelse (S), Leveransavisering (S), Faktura (S)

– PipeChain från PipeChain Group AB
Leveransplan (M), Order (S), Orderbekräftelse (M), Leveransavisering (M)

– Zhipster från Zhipster AB
Offert (S), Order (M), Orderbekräftelse (S), Leveransavisering (S), Faktura (S) samt att skapa BEAst Label kollietikett.

– BEAst Portal som tillhandahålls av Tyringekonsult AB på uppdrag av BEAst
Leveransplan (S/M), Order (S/M), Orderbekräftelse (S/M), Orderändring (S/M), Leveransavisering (S/M), Faktura (S/M) samt att skapa BEAst Label kollietikett.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst