BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Status

Företag med stöd för BEAst Supply Material

Nedanstående är en sammanställning av vilket stöd företag i branschen har för BEAst Supply Material.

Företag – Meddelande – Sända (S) / Mottaga (M)
– BBGRUPPEN
Order (M), Orderbekräftelse (S), Faktura (S) samt skapa BEAst Label

– Beijer Byggmaterial
Order (M) och Orderbekräftelse (S)

– Lindab
Order (M), Orderbekräftelse (S)

– Nobia Svenska kök
Order (M/S), Faktura (S)

– Peab
Leveransplan (S), Order (S), Orderbekräftelse (M), Leveransavisering (M), Faktura (S/M), Projektlista (S)

– Skanska
Order (S), Orderbekräftelse (M), Orderändring (M), Leveransavisering (M)
Kommunikation: PEPPOL

– Vedum kök och bad
Order (M), Orderbekräftelse (S), Leveransavisering (S) samt skapa BEAst Label

För komplettering av uppgifterna ovan, kontakta BEAst.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst