BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Svar på Leveransplan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från en leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m., till beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktionen är att tillhandahålla svar på en mottagen leveransplan. Svaret är endast på huvudnivå, det är alltså inte ett svar på raderna i leveransplanen, för att ange om man accepterar leveransplanen eller inte. Om leveransplan inte accepterats får parterna ta kontakt manuellt alternativt så lägger beställaren en ny leveransplan.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Dokumentation i form av affärstransaktioner och XML schema laddas ned från denna sida.

Implementering

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil för ett svarsmeddelande som inkluderar samtliga uppgifter: 
Example BEAst Supply Delivery schedule response.
– XML testfil för ett svarsmeddelande som innebär accept på en mottagen leveransplan: Leveransplanesvar Typfall accept.
– XML testfil för ett svarsmeddelande som innebär att en mottagen leveransplan ej accepteras: Leveransplanesvar Typfall Ej accept.

BEAst rekommenderar att meddelanden skickas via PEPPOL med SBDH kuvertering.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst