BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderbekräftelse

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av material till beställare.

Funktionen är att bekräfta en mottagen order. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, eventuella avvikelse, leveransperiod och referenser.

Nedladdning av standard

BEAst Supply Material uppdaterades den 1 februari 2019 till nuvarande version. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Ordersvar.

b.  Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Ordersvar.

2. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för orderbekräftelsen: BEAst Supply Material Order Confirmation.

3. Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Orderbekräftelse_BEAst Supply Material_ImplementeringsguideBEAst rekommenderar att meddelanden skickas via PEPPOL med SBDH kuvertering.

XML testfil för meddelandet orderbekräftelse: Example BEAst Supply Material Order Confirmation.

– Produktionsfil från en leverantör till Skanska som exempel och för test: OrderResponse Skanska-Anonym.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst