BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderändring

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren av material till dennes leverantör.

Funktionen är att ändra ett tidigare lagt avrop. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är ändrade kvantiteter, artiklar och leveransperiod.

Nedladdning av standard

BEAst Supply Material uppdaterades den 1 februari 2019 till nuvarande version 3.0.1. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Orderändring.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Orderändring.

2. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Material Order Change.

3. Implementering

I en implementeringsguide finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Orderändring_BEAst Supply Material_Implementeringsguide. BEAst rekommenderar att meddelanden skickas via PEPPOL med SBDH-kuvertering.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil för orderändringsmeddelandet inkluderar alla uppgifter, typfall 1
: Example BEAst Supply Material Order Change.
– Ändrat leveranstillfälle för hela ordern: Orderändring_BEAst Supply Material_Typfall 2.
– Ny orderrad, de två gamla ej ändrade: Orderändring_BEAst Supply Material_Typfall 3.
– Hela ordern annulleras: Orderändring_BEAst Supply Material_Typfall 4.
– Produktionsfil från Skanska till en leverantör som exempel och för test: OrderChange Skanska-Anonym.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst