BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Order

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren till dennes leverantör av material som t.ex. ska levereras till en byggarbetsplats. Köpare kan vara t.ex. en entreprenör eller installatör medan leverantör kan vara t.ex. en tillverkare, grossist eller återförsäljare. I vissa fall ska leveransen mellanlagras hos t.ex. en tredjepartslogistiker.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för specificerat material. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion. En viktig funktion för meddelandet är att överföra den information som en leverantör behöver för att kunna skapa kollietiketten BEAst Label.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, leveransperiod, referenser, destinationsuppgifter och lossningsinstruktioner.

Koppling till BEAst Label

I ordermeddelandet skickar entreprenören den information som leverantören ska använda för att skapa kollietiketter enligt standarden BEAst Label. I manualen för BEAst Label visas med exempel på hur fält i orderfilen ska kopplas till fält på etiketten. För den som ska implementera etiketten finns också en teknisk specifikation. Manual och specifikation finns på denna sida.

Nedladdning av standard

BEAst Supply Material uppdaterades den 10 juli 2018 till nuvarande version. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Order.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Order.

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst Supply Material Order.

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply Material Order.

3. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för ordern: BEAst Supply Material Order.

4. Testfil

XML testfil för ordermeddelandet: Example BEAst Supply Material Order.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst