BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Order

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren till dennes leverantör av material som t.ex. ska levereras till en byggarbetsplats. Köpare kan vara t.ex. en entreprenör eller installatör medan leverantör kan vara t.ex. en tillverkare, grossist eller återförsäljare. I vissa fall ska leveransen mellanlagras hos t.ex. en tredjepartslogistiker.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för specificerat material. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion. En viktig funktion för meddelandet är att överföra den information som en leverantör behöver för att kunna skapa kollietiketten BEAst Label.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, leveransperiod, referenser, destinationsuppgifter och lossningsinstruktioner.

Koppling till BEAst Label

I ordermeddelandet skickar entreprenören den information som leverantören ska använda för att skapa kollietiketter enligt standarden BEAst Label. I manualen för BEAst Label visas med exempel på hur fält i orderfilen ska kopplas till fält på etiketten. För den som ska implementera etiketten finns också en teknisk specifikation. Manual och specifikation finns på denna sida.

Nedladdning av standard

BEAst Supply Material uppdaterades den 1/2 2019 till nuvarande version 3.0.1. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

I del 3 finns också en guideline för de som ska implementera meddelandet med tillhörande exempelfiler.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Order.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Order.

2. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för ordern: BEAst Supply Material Order.

3. Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Order_BEAst Supply Material_Implementeringsguide. BEAst rekommenderar att meddelanden skickas via PEPPOL med SBDH kuvertering.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
– XML testfil för ordermeddelandet inkluderar alla uppgifter, typfall 1: Example BEAst Supply Material Order.
– Enkelt avrop av några varor: Order_BEAst Supply Material_Typfall 2_Enkelt avrop.
– Avrop med logistikdata: Order_BEAst Supply Material_Typfall 3_Leveransdelar och destinationer.
– Avrop av produkter som identifieras med egenskaper i ställer för artikelnummer: Order_BEAst Supply Material_Typfall 4_Egenskaper.
– Order vid projektupphandling: Order_BEAst Supply Material_Typfall 5_Projektupphandling.
– Produktionsfil från Skanska till en leverantör som exempel och för test: Order Skanska-Anonym.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst