BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransplan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, till leverantör av material.

Funktionen är att tillhandahålla leveransplaner över kommande uppdrag för en angiven period, baserat på avtal. En leveransplan ska kunna uppdateras i takt med att behoven på byggarbetsplatsen förändras. En uppdaterad leveransplan ska helt ersätta tidigare överförda planer. Dessutom ska hänsyn tas till avropade artiklar så att dessa inte inkluderas i den uppdaterade planen.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, leveransperiod och referenser till projekt och avtal.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. OBS, meddelandet är en del av båda standarderna för logistik till byggarbetsplatser, dels BEAst Supply NeC för anläggning och dels BEAst Supply Material för varuförsörjning.

För nedladdning gå till denna sida.

Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet Leveransplan ska tolkas och tillämpas. I guiden finns förtydliganden, kommentarer och exempel: Leveransplan_BEAst Supply_Implementeringsguide.

Exempelfiler som kan användas för test:

BEAst rekommenderar att meddelanden skickas via PEPPOL med SBDH kuvertering.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst