BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransavisering

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av material till beställare.

Funktionen är att avisera en leverans. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, eventuella avvikelse, leveransperiod, uppgifter om transporten och referenser.

Nedladdning av standard

BEAst Supply Material uppdaterades den 1 februari 2019 till nuvarande version. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Leveransavisering.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Leveransavisering.

2. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Material Despatch Advice.

3. Testfil

XML testfil för leveransavisering: Example BEAst Supply Material Despatch Advice.
– Produktionsfil från en leverantör till Skanska som exempel och för test: DespatchAdvice Skanska-Anonym.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst