BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransavisering

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av material till beställare.

Funktionen är att avisera en leverans. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, eventuella avvikelse, leveransperiod, uppgifter om transporten och referenser.

Nedladdning av standard

BEAst Supply Material uppdaterades den 1 februari 2019 till nuvarande version. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Leveransavisering.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Leveransavisering.

2. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Material Despatch Advice.

3. Implementering

I en guideline finns anvisningar för hur meddelandet ska tolkas och tillämpas i olika typfall: Leveransavisering_BEAst Supply Material_Implementeringsguide.

För att visa olika typfall finns några exempelfiler:
XML testfil för leveransavisering som inkluderar alla uppgifter, Typfall 1: Example BEAst Supply Material Despatch Advice.
– Enkel leveransavisering: Leveransavisering_BEAst Supply Material_Typfall 2_Enkel avisering.
– Uppgifter om kollin och vilka artiklar som finns i dem: Leveransavisering_BEAst Supply Material_Typfall 3_Kollin-artiklar.
– Uppgifter om kollin och artiklar, men inte sammankopplade: Leveransavisering_BEAst Supply Material_Typfall 4_Kollinivåer.
– Uppgifter endast om kollin, t.ex. för en logistikoperatör: Leveransavisering_BEAst Supply Material_Typfall 5_Mellanlagring.
– Produktionsfil från en leverantör till Skanska som exempel och för test: DespatchAdvice Skanska-Anonym.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst