BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Faktura

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantörer av material och/eller tjänster till en kund/fakturamottagare.

Funktionen är att tillhandahålla underlag för betalning och redovisning.

Exempel på information är t.ex. belopp, skatter, artiklar, kvantiteter, priser och referenser.

Nedladdning av standard

För anläggningstransporter används samma standardfaktura, BEAst Invoice, som för andra varor och tjänster inom byggsektorn. Standardmeddelandet kan laddas ned på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst