BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Version 3.0

Version 3.0.1 av meddelandena för BEAst Supply Material publicerades 1/2 2019, vilket var en mindre uppdatering från ver. 3.0.0 som främst var korrigeringar i XML Schema (se dokumentet change log).

Välj respektive meddelande i listen till vänster. För varje meddelande finns både översikter, beskrivningar, specifikationer, XML scheman och exempelfil. Motsvarande dokument finns också på engelska på den engelska delen av BEAst sajt.

I detta dokument listas alla de ändringar som skett sedan den förra versionen: Changelog_BEAst Supply Material_ver. 3.0.1.

Medlemmar i BEAst kan höra av sig till info (at) beast.se vid frågor om standarden.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst