BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderbekräftelse

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av material till beställare.

Funktionen är att bekräfta en mottagen order. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, eventuella avvikelse, leveransperiod och referenser.

Nedladdning av standard

Standarden uppdaterades i oktober 2015 till version 1.1. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden :

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: BEAst_Supply_Material_OrderConfirmation_Affarsdokument_Oversikt

b.  Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: BEAst_Supply_Material_OrderConfirmation_Affarsdokument_Specifikation

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: BEAst_Supply_Material_OrderConfirmation_XML_Structure

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: BEAst_Supply_Material_OrderConfirmation_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för orderbekräftelsen: BEAst Supply Material Order confirmation

b. XML Schema: SDDb

4. Testfil

a. XML testfil för meddelandet orderbekräftelse: BEAst Supply Material Order confirmation

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst