BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Meddelanden

Standarden BEAst Supply Material består av en processbeskrivning och ett antal meddelanden i form av specifikationer för standardiserade elektroniska dokument. Versionen 1.1 ersattes ersattes av version 3.0 som innehåller en rad tillägg och rättningar. Vi rekommenderar starkt att den senaste versionen används.

Meddelanden finns beskrivna på egna sidor under sidorna för version 1.1 och 3.0, där specifikationer till respektive meddelande kan laddas ned. Dessa meddelanden ingår i standarden:

  • Katalog som är artikel- och prisinformation som leverantören skickar till kunden. Meddelandet används till alla processer och publiceras därför under fliken Generella meddelanden.
  • Leveransplan för att kunden ska tillhandahålla en prognos för kommande leveranser. Meddelandet finns även som en del av BEAst Supply NeC. Det finns också ett meddelande för svar på leveransplan.
  • Order som kunden skickar till sin leverantör och som bl.a. innehåller uppgifter som destinationsadresser till kollietiketten BEAst Label.
  • Orderbekräftelse som är leverantörens svar tillbaka till kunden.
  • Orderändring där kunden, inom ramarna för vad som är överenskommet med leverantören, kan ändra sitt avrop.
  • Leveransavisering som leverantören skickar när godset är utlastat och är en specifikation av leveransen.
  • Transportstatus som är en avisering om ankomst eller avvikelse som skickas från en speditör eller transportör till godsmottagaren. Meddelandet finns även som en del av BEAst Supply NeC.
  • Faktura som  är den BEAst byggfaktura, BEAst Invoice, som används till alla processer och därför publiceras under fliken Generella meddelanden.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst