BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Förenklad bygglogistik

Målet med BEAst Supply

Med ett digitalt informationsflöde genom hela försörjningsprocessen, från arkitektens ritning och hela vägen till utförd leverans visar praktiska försök att bygglogistiken kan förenklas avsevärt.

Det sker genom att koppla samman systemen hos de inblandade aktörerna och utväxla information mellan projektörer, entreprenörer, leverantörer och logistikföretag. Förutsättningen för det är en standard och den heter BEAst Supply Material för utväxlingen av information och BEAst Label för märkning av gods. Resultatet är en förenklad bygglogistik med lägre kostnader, kortare ledtider och färre fel.

www-BEAST-flöde

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt till montageplatsen

På byggarbetsplatsen ska godset kunna tas om hand direkt och levereras till exakt den position där det anlända materialet ska användas.

www-Lappat-o-klart

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst