BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Projektering

Syftet med den här fasen är att koppla samman projekteringsprocessen med den för varuförsörjning. Anledningen till att det är så viktigt är att redan i projekteringen skapas logistikdata då en arkitekt eller konstruktör ritar och specificerar vilka produkter som ska finns på olika positioner och i vilket antal. Dessa blir underlag för kalkylering, planering, avrop och leverans. Genom att koppla samman de delprocesserna blir arbetet för byggentreprenörer och installatörer betydligt enklare då man maskinellt kan få in viktiga uppgifter i sina system på ett säkert sätt.

Projektören kan vara en arkitekt eller konstruktör men i andra fall, som t.ex. fallet ofta är med kök, en tillverkare eller annan leverantör. I vissa fall är det en entreprenör som gör projekteringen. Denna del av standarden ska göra det enklare att koppla samman de, eller rättare sagt deras system, som utför projekteringen med de som ansvarar för inköp och logistik genom att tillhandahålla information om produkter och deras egenskaper.

I bilden nedan finns dessa informationsflöden i form av standardmeddelanden i BEAst Supply Material:

  1. Katalog skickas i steg 1 för att tillhandahålla grunddata till en projektör. Kommer normalt från en leverantör.
  2. Därefter skickar projektören i steg 2 en Produktspecifikation till entreprenören med uppgift om valda produkter, dess egenskaper, kvantiteter, identiteter och om var i byggnadsverket de ska användas.
  3. I många fall är det specialartiklar och då finns det stöd i det tredje steget för att identifiera och komma fram till priser för dem mellan entreprenörer och leverantören.
  4. Det fjärde steget innebär att fastställa volymerna som ska levereras till ett specifikt byggprojekt vilket blir grunden för projektavtalet.
  5. Efter det följer meddelandena i avrops- och leverensprocesserna i form av planering, avrop och avisering.
  6. När entreprenaden är färdig kan entreprenören uppdatera byggherren och/eller projektören med resultatet så att informationen uppdateras och är korrekt för förvaltningsprocessen.

projektering

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst