BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leverans

Leveransprocessen startar när leverantören skickar en leveransavisering med uppgifter om den kommande leveransen och referens till kundens avrop. För varje kolli finns uppgifter om innehåll och identitet. Leverantören har märkt upp alla kollin med kollietiketten BEAst Label där det bl.a. finns en streckkod för det unika kollits identitet. När leveransen ankommer arbetsplatsen kan man skanna den streckkoden för att få fram alla uppgifter från leveransaviseringen för att förenkla mottagandet. På BEAst Label finns uppgift om var på arbetsplatsen kollit ska lämnas, t.ex. ett visst rum, i en viss lägenhet, på en viss våning, i ett visst hus. Hela den interna bygglogistiken kan därför gå mycket snabbare. Materialet hamnar direkt där det ska användas.

Under leveransprocessen är avisering från transportföretag en viktig del, se separat sida.

Leverantörens leveransavisering är en nyckelfunktion då det ger mottagaren den information som behövs för ett effektivitet i mottagande och hantering på arbetsplatsen. BEAst Label och meddelandena för avisering är viktiga komplement till det. Det avslutas med en faktura som ofta kan matchas automatiskt när de tidigare stegen har skett elektroniskt.

Leverans-avisering

Leverantör till Entreprenör

Specificera den kommande leveransen. Meddelandet skickas när godset är plockat, packat och märkt. Det gör att leverantören kan skicka uppgifter med den exakta omfattningen, beräknad leveranstid samt referenser till t.ex. kolli- och sändningsnummer. Aviseringen uppdaterar köparens system och det avrop som finns där. Köparens system blir uppdaterat med ändringar som skett, t.ex. vid plock. Det ger referenser till kollin och sändning och ett underlag för effektivare godsmottagning.
Faktura

Leverantör till Entreprenör

Standardmeddelandet BEAst Invoice används för såväl denna som andra processer för att fakturera och kreditera digitalt. När den tidigare delen av processen hanterats digitalt finns alla uppgifter i systemen och en e-faktura kan matchas med automatik. Avvikelsehanteringen blir minimal.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst