BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Inköp

Under inköpsprocessen ska entreprenören planera för det material som ska användas vid ett visst byggprojekt. Ofta finns ett ramavtal med leverantören men det är vanligt att skriva ett avtal för det specifika projektet. Ibland görs en upphandling i samband med det. När detta är klart lägger man en blockorder baserat på projektavtalet. Ibland kallas det i stället ram- eller inköpsorder, som i nästa steg kompletteras med löpande avrop om leveranser, baserat på blockordern.

Sammanfattning av processens meddelanden:

Namn och parter Funktion Fördelar
Offertförfrågan

Entreprenör à Leverantör

Att lämna en offertförfrågan till en potentiell leverantör. Kan användas för både ram- och projektavtal. Innehåller de uppgifter om produkt, egenskaper, mängder och annat som leverantören behöver för att ge ett pris. Hanteras idag övervägande manuellt och med ett digitalt flöde blir det enklare, snabbare och färre fel. Särskilt stor betydelse vid specialartiklar då identiteten från projekteringsfasen kan återanvändas så leverantören kan ta fram uppgifter som skapats sedan tidigare.
Offert

Leverantör à Entreprenör

Baserat på förfrågan som innehåller referenser till såväl standard- som specialartiklar samt egenskaper kan leverantören skapa en offert. Arbetet med att ta fram offerter kommer att minska, inte minst viktigt vid den omfattande hanteringen av projektavtal.
Blockorder

Entreprenör à Leverantör

Överenskommelsen i projektavtalet läggs som en blockorder med uppgift om artiklar och mängder. Det är samma standardmeddelande som avrop fast en kod som visar att det är just en blockorder. Meddelandet är heller inte lika detaljerat när det kommer till t.ex. leveranstider. Leverantören får ett planeringsunderlag. När första avropet kommer kan refereras till block- eller ramordern.
Order-
bekräftelse

Leverantör och entreprenör

Leverantören bekräftar att ordern godtas, alternativt skickar en avvikelse. Med detta har man kommit fram till ett projektavtal i en digital process där det manuella arbetet minimerats.

 

inkop

 

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst