BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Placering av etikett

Bilden visar placeringar av BEAst Label för olika förpackningsnivåer.

www-Tripp-trapp-trull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anvisningar om applicering av etiketter:

  • Etiketterna ska fästas på emballage på ett sådant sätt att läsbarheten är tydlig och visuell.
    Inga häftklammer eller spännband får placeras så att information i fält för streckkod och/eller klartext inte går att läsa.
  • I de fall tidigare använd BEAst Label finns på emballaget ska denna plockas bort eller klistras över innan ny etikett fästs på emballaget. Annars finns det stor risk att kollit inte kommer fram till slutdestinationen i rätt tid.
  • Om en BEAst Label behöver bytas ut för att etiketten är trasig eller för smutsig, så måste den nya etiketten vara identisk med den gamla, inkl. kolli-id/SSCC-numret.
  • BEAst Label B ska placeras på kollits ovansida och vikas ned över kanten.
  • Det ska placeras två BEAst Label A på pallgods. En på kortsidan och långsidan till vänster som den märkta kortsidan

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst