BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Palletikett BEAst Label A

Funktion

BEAst Label A är främst avsedd för pallgods och appliceras i två lika exemplar, en på var sin sida av pallen.  Den kan även appliceras på stora kollin, som inte utgör pallgods, men kan då behövas kompletteras med en BEAst Label C, som utgör en innehållsförteckning, eftersom BEAst Label A inte har någon sådan. Utgör kollit ett transportkolli ska BEAst Label A kompletteras med en transportetikett (STE/STILL). Det innebär att transportkollin skall förses med både BEAst Label (som kollietikett) och en transportetikett (STE).

Vissa uppgifter finns i klartext, kolli-id/SSCC numret som streckkod och 2-D kod samt GPS-koordinater och kontaktuppgifter till godsmottagaren i form av 2-D kod. Uppgifter om intern plats på byggarbetsplatsen, dit kollit ska levereras, står i klartext med stora tecken för att kunna läsas på distans under dåliga väder- och ljusförhållanden, t.ex. av en truckförare.

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label A7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Version A7 innebär att det finns sju destinationsfält. Det finns också en version A8 för de fall det behövs åtta nivåer på destinationsadresser, t.ex. för att ange stomlinjer.

Här kan BEAst Label typ A7, palletikett, laddas ned: BEAst Label A7_v1_00_105x251.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst