BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kollietikett BEAst Label D

Funktion

BEAst Label D är en produktetikett som kompletterar leverantörens egen artikelmärkning. Alternativt anpassar leverantören sin egen produktmärkning, så att den innehåller motsvarande information, textstorlekar samt streckkoder mm. som BEAst Label D. Leverantören har rätt att själv utforma det fysiska formatet och placeringen av informationen på etiketten, dock utifrån de riktlinjer som återfinns i manualen, så att etiketten blir fysiskt applicerbar på leverantörens artiklar.

BEAst Label D innehåller information om den enskilda artikeln, t.ex. ordernummer, orderrad, projektnummer och den interna leveransadressen på byggarbetsplatsen.

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label D7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Version D7 innebär att det finns sju destinationsfält. Det finns också en version D8 för de fall det behövs åtta nivåer på destinationsadresser, t.ex. för att ange stomlinjer.

Här kan BEAst Label typ D7, produktetikett, laddas ned: BEAst Label D7_v1_00_105x49,5.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst