BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kollietikett BEAst Label C

Funktion

Den här versionen av BEAst Label förekommer endast i de fall det finns fler än 15 artiklar i ett kolli och är helt och hållet en kompletterande innehållsförteckning till främst BEAst Label B, men även i vissa fall till BEAst Label A. Versionen BEAst Label C får aldrig appliceras ensamt på ett kolli, utan skall endast vara en kompletterad etikett till i första hand version B och i vissa fall till version A.

Utöver innehållsförteckningen finns uppgift om ordernummer, projektnummer och kollinummer i klartext, så att BEAst Label C kan paras ihop med rätt kolli och BEAst Label A eller B. Kolli-id/SSCC-numret finns även som 2-D kod för maskinell läsning.

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label C7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Det finns också en version C8.

Här kan BEAst Label version C7 laddas ned: BEAst Label C7_v1_00_105x251.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst