BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Piloter

Erfarenheter från piloter

Under tiden standarden togs fram testades den i ett antal pilotprojekt innan standardens version 1.0 lanserades. Trots att standarden inte var klar och deltagarna i piloterna inte hade fått någon större introduktion var resultaten goda. Pilotprojekt drevs av JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke med följande teknikområden och discipliner som deltagare: Arkitekt, Konstruktion, El, VS, Ventilation, Mark och Brand.

Här är några exempel från utvärderingen:

  • Samtliga deltagande företag bedömer att de sparat minst 20 timmar per projekt genom att använda digital granskning enligt standarden.
  • På frågan om man kommer att införa granskning enligt den fastställda standarden brett i de företag som deltagit i piloter, svarar samtliga att det kommer att ske. Vissa har redan börjat utbilda brett internt och införa det arbetssätt som standarden bygger på samt skaffat systemstöd.
  • Samtliga piloter ansåg att standarden har lett till mer ordning och reda och lett till minskad administration.
  • Det var också en allmän uppfattning att antalet missförstånd och fel i processen kunnat begränsas.

Något som framkom i piloterna som viktigt att tänka på var att ha respekt för att övergången till ett annat arbetssätt tar tid att förankra. Det är viktigt att introducera arbetssättet och det systemstöd man ska använda med berörd personal före start.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst