BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Introduktion

Effektivare granskning med standard

För att lättare sätta sig in i hur granskning av handlingar i byggprocessen kan förenklas med hjälp av den framtagna standarden finns en del stöd framtaget.

Guider för att komma igång

I en serie guider nedan visas hur branschstandarden för Granskning kan tillämpas i ett verktyg. Då alla pilotprojekten använde stödverktyget Bluebeam Revu Extreme har vi utgått från det, men motsvarande funktion finns i andra system på marknaden. I denna typ av verktyg kan man samverka i realtid med alla deltagare i projektet deltagare. Inbjudan till projektets granskning sker via verktyget från ansvarig projekteringsledare till de som ska delta i granskningen.

Guider för de som ska medverka i rollen som deltagare i granskning.

 1. Kom igång. Se guide (5 min).
 2. PDF Guidelines med exempel. Se guide (9 min).
 3. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme. Se guide (10 min).
 4. Deltagare i granskning. Se guide (6 min).

Guider för de som ska medverka i rollen som projekteringsledare.

 1. Kom igång. Se guide (5 min).
 2. PDF Guidelines med exempel. Se guide (9 min).
 3. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme. Se guide (10 min).
 4. Förberedelse av granskningshandlingar. Se guide (6 min).
 5. Starta granskning. Se guide (5 min).
 6. Deltagare i granskning. Se guide (6 min).
 7. Granskningsprocessen. Se guide (17 min).
 8. Avsluta och arkivera. Se guide (3 min).

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst