BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Document API

Överföring av handlingar

I ett SBUF-finansierat utvecklingsprojekt har en arbetsgrupp tagit fram branschstandarden BEAst Document. Den skapar möjligheter för att digitalt och effektivt överföra handlingar tillsammans med uppgifter om handlingen – metadata – mellan olika företag och deras dokumentplattformar. Det kan gälla både ritningar och andra slags dokument som används i byggprocessen och som skickas mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och leverantörer under upphandling och produktion.

Syftet med standarden BEAst Document är att minska dagens omfattande manuella hanteringen samt att öka kvaliteteten, t.ex. för att eliminera risken med att arbeta enligt fel version av en handling. Dessa positiva effekter har påvisats i slutrapporten från projektet.

I slutrapporten beskrivs bland annat vilka möjligheter och vilken besparingspotential som standarden medför: Slutrapport_Effektivare kommunikation.

Här finns ett informationsblad som förklarar standarden, hur den ska användas och vilka fördelar den kan leda till: Infoblad Effektivare dokumenthantering_2019.

Standard

Standarden för effektivare hantering av bygghandlingar består av dessa dokument.

För mer information, kontakta info (at) beast.se.

 

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst