BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

PDF Guidelines

Om projektet

BEAst har beviljats medel från SBUF, svenska byggbranschens utvecklingsfond, att genomföra projektet ”PDF Guidelines implementering”. Projektet ska vara klart under 2019.

Förenkling

I SBUF-projektet ”Effektivare granskningsprocess” (SBUF-nr 13379) togs det fram en anvisning, ”PDF Guidelines”, för att säkerställa det tekniska innehållet inför leverans av handlingar i form av PDF:er.

Effekten blev mycket god och visade att den digitala hanteringen förenklades när handlingar skapades så att de senare i processen kunde läsas maskinellt. För att maximera spridningen av resultatet har detta nya projekt startats som ett gemensamt implementeringsprojekt för branschutveckling.

En del i arbetet blir att samarbeta med systemleverantörer för att säkerställa den tekniska kvalitén innehållsmässigt i PDF:erna och förenkla processen när de ska tas ut från CAD-system.

Arbetsgrupp

Deltagare i projektets arbetsgrupp kommer från JM, NCC, Peab, Skanska, Sweco, Tikab och Trafikverket.

Projektet är en fortsättning på det arbete som ledde fram till standarden för ”Effektivare granskning”. Precis som då samordnas projektet genom BEAst som kommer att publicera resultatet av projektet och verka för fortsatt spridning.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst