BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offert- och tillvalsprocess

Om projektet

Knappt ett år, fram till mars 2019, har BEAst drivit ett utvecklingsprojekt för att skapa möjlighet till effektivare processer vid hantering av offerter och tillval mellan olika aktörer i byggbranschen. Idén till projektet kom från BEAst Logistikutskott. Företag som tillämpade standarden BEAst Supply Material för varuförsörjning hade önskemål om att komplettera standarden med nya områden.

Resultat

Projektet och dess resultat sammanfattas i denna slutrapport: Slutrapport_Effektivare Offert- och tillvalsprocess. Här finns också en sammanfattning av projektet och dess resultat: Infoblad Effektivare Offert_Tillvalsprocess.

Det viktigaste från projektet är den standard som vuxit fram i arbetsgruppen och som finns inom dessa områden.

  • Att förenkla processen för att komma fram till avtal. Det finns i form av processbeskrivning och nya meddelanden för Offertförfrågan och Offert, se denna sida.
  • Att förenkla tillvalshantering. Det finns i form av processbeskrivning och nya meddelanden för Katalog, se denna sida, samt för tillval, se denna sida.

Deltagare

Projektet leds och samordnas av BEAst. Det finansieras av svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF och av deltagarna i arbetsgruppen.

Dessa företag deltog i arbetsgruppen: Entreprenörerna JM, NCC, Peab och Skanska, materialleverantörerna BBGRUPPEN, Inwido, Jeldwen, Lindab, Vedum och Woody Bygghandel samt IT- och systemföretagen Libitum, Pipechain, Vitec och Tyringekonsult.

Intresserade kan vända sig till BEAst för mer information.

 

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst