BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offert- och tillvalsprocess

Om projektet

I april 2018 startade BEAst ett nytt projekt för att skapa möjlighet till effektivare processer vid hantering av offerter och tillval mellan olika aktörer i byggbranschen. I BEAst Logistikutskott har det kommit fram behov av att komplettera standarden BEAst Supply Material för dessa processer. Förslaget bygger på erfarenheter från de som börjat tillämpa standarden och som ser behov av vissa tillägg. Projektet kommer att pågå till slutet av 2018.

I detta dokument finns en övergripande beskrivning: Projektbeskrivning_Tillval-Offerthantering.

Deltagare

Projektet leds och samordnas av BEAst. Det finansieras av svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF och av deltagarna i arbetsgruppen.

Dessa företag deltar i arbetsgruppen: Entreprenörerna JM, NCC, Peab och Skanska, materialleverantörerna BBGRUPPEN, Inwido, Jeldwen, Lindab, Vedum och Woody Bygghandel samt IT- och systemföretagen Libitum, Pipechain, Vitec och Tyringekonsult.

Resultatet av projektet ska samordnas med organisationerna Virke i Norge och Rakennustieto i Finland med mål att standarden ska kunna användas nordiskt.

Standard för offertprocessen

De första delarna av standarden som projektet ska ta fram har nu publicerats som en komplettering av BEAst Supply Material-standarden. På denna sida finns processbeskrivningen för att skapa projektavtal. På denna sida finns meddelandet Offert och på denna sida meddelandet Offertförfrågan.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst