BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Ritramar, Namnruta och Metadata

Om projektet

BEAst har tagit fram en standard namnruta för handlingar med en termlista med metadata och anvisning hänvisningar i handlingar för att förenkla och minska den manuella hanteringen. Standarden är framtagen genom ett SBUF-projekt nr 13507 som redovisas nedan av en arbetsgrupp i BEAst som nu förvaltas genom BEAst arbetsutskott Bygghandlingar.

Syftet med projektet

Målet är att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen att skapa informationen i en handling och sedan leverera samt konsumera information genom standardisering. Projektet delades upp i två delar:

  • Namnruta med termlista och metadata
  • Hänvisningar i handlingar

De flesta har systemstöd för att hantera handlingar och dokument, men för att enklare få ut nyttan genom hela byggprocessen behövs en standard som är enkel att sprida och tillämpa. Detta underlättar i sin tur att systemstöd enklare kan utvecklas när standard finns för att möta behovet att automatisera hanteringen som i sin tur ger högre kvalité och minskad administration.

Projektet har tagit fram standardnamnruta för anläggning och byggnad. Mallar för de vanligaste CAD-systemen är under framtagande och kommer att finnas tillgängligt på BEAst hemsida Mallar CAD-System; ArchiCad, AutoCad, Microstation, Revit och Tekla.

Projektet har även tagit fram mallar för att underlätta hanteringen av hänvisningar i handlingar; handlingsförteckning, rumsförteckning och rumsbeskrivning.

För att underlätta bred spridning och tillämpning har guider och anvisningar tagits fram.

Målgruppen är alla inom byggprocessen som entreprenörer, underentreprenörer, byggherrar, projektörer, konsulter och systemleverantörer.

Det finns för närvarande ingen engelsk version av standarden.

Slutrapport och bilagor

Projektets slutrapport att ladda ner: Slutrapport_nr 13507_Ritramar namnruta och metadata.

Standarden med tillhörande bilagor, mallar och exempel finns på:

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst