BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Metadata ritningar

Om projektet

I februari 2018 beviljades BEAst medel från SBUF, svenska byggbranschens utvecklingsfond, att genomföra projektet ”Ritramar, namnruta och metadata”. Projektet ska vara klart hösten 2018.

Förenkling med hjälp av metadata

Branschen har idag möjlighet att arbeta med digitala dokument, men de hanteras i analoga arbetsflöden. Stora vinster kan erhållas inom projektering, produktion och förvaltning om dessa dokument även kan hanteras i digitala arbetsflöden med stor grad av automatik.

Projektets uppgift är att ta fram anvisningar och strukturera metadatahantering på handlingar genom att bl.a. ta fram regler och struktur på metadata för att förenkla och delvis automatisera förfarandet när handlingar skapas.

Arbetet ansluter till det nyligen avslutade projektet för ”Effektivare granskning” och det pågående för ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

 

Bred arbetsgrupp

Deltagare i projektets arbetsgrupp kommer från JM, NCC, Peab, Skanska, Sweco, Tikab och Trafikverket.

Projektet är en fortsättning på det arbete som ledde fram till standarden för ”Effektivare granskning”. Precis som då samordnas projektet genom BEAst som kommer att publicera resultatet av projektet och förvalta den branschstandard som blir resultatet.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst