BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresprocessen

Effektivare hyresprocess

Projektet avslutades i slutet av 2018. Mål var att skapa förutsättningar för en effektivare hantering av hyresprodukter. BEAst Tog tillsammans med en grupp entreprenörer och leverantörer av hyresutrustning fram en standard som omfattar både processen och informationsflödet i form av ett antal standardiserade elektroniska dokument.

Branschstandarden finns publicerad på denna sida.

Läs om projektet i detta dokument: Projektbeskrivning_Effektivare hyresprocess.

I arbetsgruppen deltog entreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Svevia, hyresföretagen Cramo, Lambertsson, Stavdal och Ramirent samt Swedish Rental Association.

Projektet finansieras av SBUF.

Intresserade kan vända sig till BEAst för mer information.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst