BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresprocessen

Effektivare hyresprocess

Projektet startade 2017 med mål att skapa förutsättningar för en effektivare hantering av hyresprodukter. BEAst kommer i samarbete med en grupp entreprenörer och leverantörer av hyresutrustning att ta fram en standard som omfattar både processen och informationsflödet i form av ett antal standardiserade elektroniska dokument. Arbetet fortsätter under 2018 och inkluderar test av den framtagna standarden i pilotprojekt.

De första delarna av branschstandarden finns nu publicerade på denna sida. Resterande delar kommer att publiceras under november.

Läs om projektet i detta dokument: Projektbeskrivning_Effektivare hyresprocess.

I arbetsgruppen deltar entreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Svevia, hyresföretagen Cramo, Lambertsson och Ramirent samt Swedish Rental Association.

Projektet finansieras av SBUF.

Intresserade kan vända sig till BEAst för mer information.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst