BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Hyresprocessen

Effektivare hyresprocess

Projektet avslutades i slutet av 2018. Mål var att skapa förutsättningar för en effektivare hantering av hyresprodukter. BEAst Tog tillsammans med en grupp entreprenörer och leverantörer av hyresutrustning fram en standard som omfattar både processen och informationsflödet i form av ett antal standardiserade elektroniska dokument.

Resultat

Projektets och dess resultat sammanfattas i denna slutrapport: Slutrapport_Effektivare hyresprocess.

Det viktigaste resultatet från projektet var den standard som arbetsgruppen tog fram. Den består av både beskrivning av hyresprocessen och en serie standardmeddelanden. Standarden finns publicerad på denna sida.

Deltagare

I arbetsgruppen deltog entreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Svevia, hyresföretagen Cramo, Lambertsson, Stavdal och Ramirent samt Swedish Rental Association.

Projektet finansieras av SBUF.

Intresserade kan vända sig till BEAst för mer information.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst