BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Granskningsprocess

Under 2017 har BEAst med stöd av SBUF och tillsammans med ett antal företag i branschen drivit utvecklingsprojektet ”Effektivare granskningsprocess”.

Målet var att standardisera och digitalisera och därmed förenkla processen vid granskning av handlingar. Idag gör ”alla” på sitt sätt i sina olika företag, vilket ofta leder till missförstånd. Granskningen tar också längre tid när deltagarna ska anpassa sig till nya förhållanden från projekt till projekt.

Resultatet i form av en standard publicerades på denna sida i november 2017.

Slutrapport

Slutrapport_Effektivare granskning. I slutrapporten sammanfattas resultaten från projektet. Där finns också bakgrund, jämförelse med tidigare arbetssätt, kommande arbete, med mera.

Om projektet

Deltagare i projektet var entreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke byggherrarna Locum, Riksbyggen och Trafikverket samt system- och konsultföretagen Bluebeam, Procensor och Sweco. Intressenter är egentligen alla i branschen.

Projektet stöttas och finansieras av SBUF.

Här finns två artiklar i tidningen Byggindustrin om projektet: Förenkling för alla discipliner och Effektivare process med digital skiss.

Kontakter

Mer information om projektet kan fås från:

  • Ulf Larsson, NCC, ordförande i styrgruppen och ansvarig för implementering inom NCC. ulf (at) ncc.se.
  • Peter Fredholm, BEAst och projektledare: peter (at) beast.se.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst