BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Piloter

Även efter att själva standardiseringsprojektet är slut är vi måna om att fler företag börjar använda standarden och via pilotprojekt kommer igång och prövar det nya digitala arbetssätt som standarden innebär. Att komma igång är enkelt genom att det finns systemstöd i form av BEAst Portal som gör att alla företag i branschen, såväl små som stora, får tillgång till den branschportal som byggts upp kring standarden. Och det utan investeringar i nya system.

Under pilotprojekten går det att få stöd från BEAst med att komma igång. Ett hjälpmedel är den dokumentation som ska förenkla för pilotföretagen:

Deltagare i piloter kan vara entreprenörer, installatörer, grossister, bygghandlare, logistikföretag etc.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst