BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Om etapp 2

Om projektets andra etapp

Den andra etappen startade våren 2014 och avslutades i juni 2016. Finansiering skedde via deltagarna i arbetsgruppen samt svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF med BEAst som projektledare.

Efter att projektet avslutats har det fortsatta arbetet övergått till BEAst Logistikutskott som är öppet för alla medlemmar i BEAst med intresse av att utveckla branschens processer för varuförsörjning.

Projektets fem delar

Projektet delades in i dessa fem delprojekt.

  1. Process steg 2: I denna del ingick en lång rad aktiviteter. Det inleddes med kvalitetssäkring av resultatet från steg 1. I det arbetet ingick förvaltning av standarden BEAst Supply Material. Det fortsatte med att utöka standaren med en koppling till projektering för att kunna få tillgång till logistikdata på ett standardiserat sätt. Hantering av specialprodukter utan artikelnummer och digital hantering av offert och projektavtal var liksom statushantering från speditörer och transportörer andra utökningar av processen och dess standard. Det skedde också förtydliganden om hur standarden ska tolkas, t.ex. för hantering av s.k. systemprodukter som kök som består av många ingående artiklar.
  2. Pilotprojekt/införande: Samordna och stötta införandet av piloter samt skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte i branschen.
  3. Marknadsföring: Öka kännedom om standarden och möjligheten i branschen.
  4. Systemstöd: Fortsätta arbetet med att aktivt identifiera, bearbeta och stötta leverantörer av standardsystem att bygga in stöd för standarden
  5. Branschportal: Utöka den nuvarande fakturaportalen e-Build med logistikfunktioner för de som inte har eget systemstöd så att de kan medverka i det digitala flödet
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst