BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Informationsträff 2014-01-23

Inför nära 100 personer hölls en informationsträff om projektet ”Effektivare varuförsörjning”. Notera att slutrapporten finns att ladda ned på projektsidan och inte minst att alla resultat i form av standarder och rekommendationer finns att ladda ned, se under Standarder samt e-Build Supply respektive e-Build Label.

Här finns samtliga presentationer

Om projektet och standarden, Peter Fredholm BEAst. Det är en genomgång av vad projektet har uträttat och en beskrivning av resultatet, med allt från standarder till rekommendationer och beräkningar. Effektivare varuförsörjning_2014-01-23

Möjligheterna med supply chain i byggbranschen, Mats Abrahamsson från Linköpings Universitet. Mats gav sin syn på utvecklingen och vilka utmaningar som väntar. Mats Abrahamsson_20140123

Andra gången gillt, Lars Gutwasser som är ordförande i BEAst Logistikutskott. Det är delvis en tillbakablick och summering av behoven och vad projektet åstadkommit. Andra gången gillt Effektivare Varuförsörjning

Peabs pilotprojekt. Lars Gutwasser från Peab redovisade effekter från Peabs piloter. Peabs Logistikprojekt Regionpiloten

NCC:s pilotprojekt. Ulf Larsson och Nils Lundberg redovisade effekter från NCC:s piloter. NCC

Byggbeslags pilot. Anders Berg och Magnus Eklund berättade om vilka effekter Byggbeslags medverkan i piloterna har givit. Byggbeslag

 Elitfönsters pilot. Stefan Andersson berättade om vilka effekter Elitfönsters medverkan i piloterna har givit. Elitfönster

Forskningsprojekt

Mats Abrahamsson berättade i sitt föredrag om forskningsprojektet ”Logistik för ökad svensk konkurrenskraft” som Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Chalmers samverkat i under ledning av Mats Abrahamsson. Här kan du läsa mer: Logistik_skriften

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst