BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Workshop

Start på projektet

Efter en del planering startade projektet på allvar den 12/12 med en workshop där ett 25-tal personer deltog. Dessa var byggherrar, entreprenörer, systemleverantörer och konsulter, vilket innebar att olika infallsvinklar kunde tas upp i diskussionen.

Resultatet från denna workshop samt en del andra undersökningar kommer att leda till en förstudie som kommer att publiceras i början av februari 2018.

En sammanfattning från mötet finns i detta dokument: Workshopanteckningar-2017-12-12.

Underlag för workshop med bakgrund, syfte, frågeställningar och sammanfattning: Workshop Dokumentplattformar 2017-12-12.

Lista över de som deltog på den inledande workshoppen: Deltagarlista workshop.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst