BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Informationsträff

Sammanfattning från den 10 september 2018

Ett 60-tal personer hade mött upp i Skanskas aula för att höra om arbetet med nya braschstandarder i det SBUF-finansierade BEAst-projektet för effektivare hantering av bygghandlingar. Förmiddagens program gällde främst projektet för att ta fram en branschstandard för överföring av bygghandlingar mellan olika dokumentplattformar och portaler på ett effektivt sätt, medan eftermiddagens program täckte förslagen till gemensam digital namnruta och hänvisningar.

Introduktion till BEAst. Presentation av BEAst samt översikt till projektet och dess syfte.
BEAst Document API. Genomgång av lösningen för att kommunicera bygghandlingar via ett API och som finns på remiss ovan.
Introduktion Dokument_Namnruta. Genomgång av den del av arbetet som rör namnruta och hänvisningar.

Arbete pågår med att ta fram branschstandard och dokumenten ovan för överföring mellan dokumentplattformar kommer att uppdateras under hösten. För den del som handlar om namnruta och hänvisningar kommer mer information under hösten på denna sida.

Förslaget till gemensam digital namnruta och hänvisningar publiceras sent hösten 2018.

 

Marcus Bengtsson och Nicklas Jannesson från BEAst-projektets arbetsgrupp håller genomgång av termlista, API och annat matnyttigt.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst