BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Dokumentplattformar

Om projektet

December 2017 startade BEAst med stöd av SBUF ett utvecklingsprojekt med namnet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”. Bakgrunden var att det finns en rad olika portaler och dokumentplattformar som byggherrar, entreprenörer och andra i branschen använder. Att använda dessa är i grunden positivt, men problemet uppstår bl.a. när man ska hämta och lämna dokument. Det kan, beroende på projektets storlek, vara både hundratals och tusentals dokument som ska hanteras. Då ”alla” har sitt egen hantering av t.ex. filöverföring och metadata så leder det till en omfattande och onödig manuell hantering. Målet var därför att samordna hur sådan kommunikation ska gå till, för att det ska gå att automatisera och förenkla processen, något som kommer att spara väldigt mycket tid hos alla i branschen.

Slutrapport

Projektet avslutades i november 2018 och resultatet, standarden BEAst Document, finns att läsa om och ladda ned på denna sida.

Projektet redovisas i en rapport som också ger en indikation på vilken besparingspotential den medför: Slutrapport_Effektivare kommunikation.

Förstudie

Den första leveransen från projektet är en förstudie som tydligt visar på behoven och möjligheterna om det går att komma fram till en branschstandard för den omfattande kommunikationen av bygghandlingar, men också vilka utmaningar som finns: Förstudie Dokumentplattformar.

Deltagare

Deltagare i projektet är byggentreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke, byggherrarna Locum, Riksbyggen och Trafikverket samt konsult- och systemföretagen Bluebeam, Procensor, Tikab och Sweco. Även några installatörer är inbjudna.

Projektet stöttades och delfinansierades av SBUF.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst