BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

XML

Stöd för XML för samtliga meddelanden

Status

Projektet avslutades 2009 och standarden är också färdig och kan laddas ned från denna webbplats. Nedan finns en kort beskrivning av projektet.

Om projektet

Traditionella har alla standardmeddelanden, t.ex. i Nordic eBuilding, utvecklats i Edifact-format. Syftet med XML-projektet var att ta fram XML-versioner av alla meddelandena. Resultatet från projektet var alltså att det nu finns XML Schemas för meddelandena Katalog (pris- och artikellista), Order, Orderbekräftelse, Leveransavisering och Faktura.

Med detta som bas kan nya meddelanden i framtiden enklare utvecklas då mycket är utformat så att det kan återanvändas.

Om XML-standarden

Innehållet i XML-meddelanden är identiskt med de tidigare Edifact-baserade meddelandena. Skillnaden är alltså att det är en annan syntax. Fördelen är att det är samma processbeskrivning, samma termkatalog och samma information i både Edifact- och XML-versionen. Varje företag väljer helt enkelt den syntax som man föredrar.

Som alltid när BEAst tar fram en ny standard baseras arbetet på inhternationella grundstandarder. I det här fallet på det arbete som finns gjort inom UN/CEFACT. Det finns många XML-varianter som olika företag, systemleverantörer och branschorganisationer tagit fram. Att välja UN/CEFACT är det mest naturliga eftersom det är den mest etablerade standardiseringsorganisationen för e-affärer. Det valet har vi gemensamt med en rad andra stora internationella branscher och andra aktörer.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst